СПЕЦИЈАЛ е пекарско-слаткарска фирма со 20 годишна традиција и искуство во овој сегмент од приватниот бизнис. Ангажирани се 100 вработени со соодветни квалитети кои им овозможуваат навремено и квалитетно да ја завршат работата притоа почитувајќи ги соодветните зададени задачи. Со цел производите навремено и квалитетно да се произведат и достават до потрошувачите работата е професионално организирана во сите сегменти. ...